Protetyka twarzy

Sanobello współpracuje z doświadczonymi specjalistami zajmującymi się kompleksowym leczeniem protetycznym Pacjentów z ubytkami tkanek
i zniekształceniami w obrębie twarzoczaszki. Uzupełnienia protetyczne wykonywane są zgodnie z najnowszymi, światowymi standardami medycznymi.

Protezy nagałkowe dla dzieci i dorosłych

Protezy te wykonywane są w przypadku wad wrodzonych zarówno u dzieci (małoocze), jak i dorosłych (zanik gałki ocznej spowodowany urazem bądź chorobami ogólnymi). Każda proteza jest wykonywana dla Pacjenta indywidualnie.

Protezy twarzy

Protezy te wykonywane są z miękkich mas silikonowych MG barwionych na kolor skóry, a ich kształt jest symetryczny do drugiej połowy twarzy. Dzięki temu zapewniony jest bardzo dobry efekt kosmetyczny. Protezy mogą być mocowane do oprawek okularów lub do implantów śródkostnych. Mocowanie protezy
do implantu zapewnia dużo lepszą stabilizację i przyleganie do pola protetycznego – poprawia to komfort użytkowania protezy. Ma to niebagatelne znaczenie
dla psychiki Pacjenta, niejednokrotnie dobrze dopasowana proteza pomaga w powrocie do pracy oraz odnalezieniu się w społeczeństwie.

Leczenie protetyczne dzieci

Opracowane we współpracy z NZOZ Protetyka Twarzy, unikatowe leczenie protetyczne dzieci z wadami rozwojowymi w obrębie gałki ocznej i oczodołu (małoocze i bezocze). Leczenie polega na wykorzystaniu zatyczek i aparatów rozporowych stworzonych indywidualnie dla każdego Pacjenta.

Ich odpowiedni kształt, wielkość i siła ucisku indukują prawidłowy wzrost
i rozwój tkanek twardych i miękkich w obrębie oczodołu. Dzięki temu
w przyszłości zapewnione jest osiągnięcie bardzo dobrego efektu kosmetycznego przy wykonaniu indywidualnej protezy gałki ocznej.