Konsultacje specjalistyczne

Konsultacje przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych fizjoterapeutów
i rehabilitantów. Specjaliści wykorzystują do badań profesjonalną aparaturę diagnostyczną, m. in. aparat USG. Na podstawie diagnozy oraz wywiadu z pacjentem planują rodzaj leczenia i częstotliwość terapii.