Cennik – Klinika rehabilitacyjno-ortopedyczna

WRÓĆ
FIZJOTERAPIA
Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna BEZPŁATNA
Badanie i terapia indywidualna 140 zł
Terapia indywidualna 130 zł
Pakiet 10 terapii indywidualnych 1140 zł
Pakiet 5 terapii indywidualnych 580 zł
Trening medyczny 160 zł
Wizyta domowa fizjoterapeuty 190 zł
TERAPIA WAD POSTAWY (55 minut)
Pierwsza konsultacja wad postawy BEZPŁATNA
Terapia wad postawy wg. metody FITS 130 zł
Terapia wad postawy wg. metody FITS pakiet 10 terapii 1140 zł
Terapia wad postawy 5 terapii 580 zł
TERAPIA SPIRALNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA (55 minut)
Pierwsza konsultacja spiralnej stabilizacji kręgosłupa BEZPŁATNA
Terapia spiralnej stabilizacji kręgosłupa 140 zł
Terapia spiralnej stabilizacji kręgosłupa 10 terapii 1240 zł
Terapia spiralnej stabilizacji kręgosłupa 5 terapii 630 zł
MASAŻ I DRENAŻ
Masaż klasyczny całościowy 170 zł
Masaż klasyczny częściowy (grzbiet, KKD, KKG) 110 zł
Drenaż limfatyczny manualny 30/45min. 100 zł /130 zł
Drenaż mechaniczny kończyna górna 45 zł
Drenaż mechaniczny kończyna dolna 65 zł
Pakiet 5 drenaży mechanicznych kończyny górnej 210 zł
Pakiet 5 drenaży mechanicznych kończyn dolnych 280 zł
Kinesiotaping 20-60 zł
Kinesiotaping w terapii 15-40 zł
FIZYKOTERAPIA
(HONORUJEMY KARTĘ IZABELIŃCZYKA -50% na zabiegi fizykalne z wył. lasera wysokoenergetycznego i fali uderzeniowej )
Pole magnetyczne 20 zł
Ultradźwięki 20 zł
Diatermia krótkofalowa 20 zł
Elektroterapia 20 zł
Fala uderzeniowa 60 zł
Krioterapia 20 zł
Laser niskoenergetyczny 20 zł
Laser wysokoenergetyczny 50 zł
Pole elektromagnetyczne 20 zł
Pakiet 10 zabiegów fizykalnych (z wył. lasera wysokoenergetycznego i fali uderzeniowej) 180 zł
HYDROTERAPIA
Kąpiel wirowa kończyn górnych 35 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych 35 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa 49 zł
ZAJĘCIA FITNESS (60 minut)
Zajęcia grupowe:
– jednorazowe wejście 50 zł
– pakiet 4 zajęć 140 zł
Zajęcia indywidualne:
– indywidualne z instruktorem dla 1 osoby 145 zł
– zajęcia dla 2 osób z instruktorem 100 zł / osoba

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZ KLINIKĘ SANOBELLO SP. Z O.O.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
  2. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez: Pacjenta, przedstawiciela ustawowego Pacjenta, osoby upoważnionej przez Pacjenta.
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym Klinika Sanobello Sp. z o.o.

W przypadku odpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 5,00 zł
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
  3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 5,00 zł.