Cennik – Klinika rehabilitacyjno-ortopedyczna

WRÓĆ

 

Ortopedia
Konsultacja lekarska 160 zł
Konsultacja lekarska u dzieci + USG st.biodrowych 220 zł
Iniekcja domięśniowa 40 zł
Iniekcje dostawowe (staw biodrowy, krzyżowo-biodrowy) 100 zł
+ cena leku
Iniekcje dostawowe (staw kolanowy, ramienny, skokowy) 100 zł
+ cena leku
Iniekcje z kwasu hialuronowego 100 zł
+ cena leku
Fizjoterapia
Badanie i terapia indywidualna 130 zł
Terapia indywidualna 120 zł
Pakiet 10 terapii indywidualnych 1080 zł
Pakiet 5 terapii indywidualnych 540 zł
Trening medyczny 120 zł
Terapia wad postawy wg. metody FITS 120 zł
Terapia wad postawy wg. metody FITS pakiet 10 terapii 1080 zł
Terapia wad postawy 5 terapii 540 zł
Drenaż limfatyczny 30 min 100 zł
Drenaż limfatyczny 45min 130 zł
Drenaż mechaniczny kończyna górna 30 min 45 zł
Drenaż mechaniczny kończyna dolna 30 min 60 zł
Pakiet 5 drenaży mechanicznych kończyny górnej 30 min 200 zł
Pakiet 5 drenaży mechanicznych kończyn dolnych 30 min 270 zł
Kinesiotaping 15-40 zł
Kinesiotaping w terapii 10-30 zł
Masaż klasyczny całościowy 160 zł
Masaż klasyczny częściowy (grzbiet, KKD, KKG) 100 zł
Wizyta domowa fizjoterapeuty 180 zł
Badanie stawów i mięśni pod kontrolą USG jest to darmowy
element konsultacji
Fizykoterapia
Pole magnetyczne 18 zł
Ultradźwięki 18 zł
Diatermia krótkofalowa 18 zł
Elektroterapia 18 zł
Fala uderzeniowa 60 zł
Krioterapia 18 zł
Laser niskoenergetyczny 18 zł
Laser wysokoenergetyczny 50 zł
Pole elektromagnetyczne 18 zł
Pakiet 10 zabiegów fizykalnych 160 zł
Pakiet 20 zabiegów fizykalnych 310 zł
Pakiet 30 zabiegów fizykalnych 450 zł
Hydroterapia
Kąpiel wirowa kończyn górnych 25 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych 25 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa 40 zł

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEZ KLINIKĘ SANOBELLO SP. Z O.O.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Zasady udostępniania dokumentacji zostały określone przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

  1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.
  2. Dokumentacja medyczna jest udostępniania na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez: Pacjenta, przedstawiciela ustawowego Pacjenta, osoby upoważnionej przez Pacjenta.
  3. Udostępnienie dokumentacji medycznej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym Klinika Sanobello Sp. z o.o.

W przypadku odpłatnego udostępniania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:

  1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 5,00 zł
  2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł,
  3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 5,00 zł.